Wednesday, November 25, 2009

NAMA-NAMA KAABAH DALAM AL-QURANKaabah
Kaabah bermakna sebuah tempat tinggi yang dihormatidan penuh kebesaran. Perkataan Kaabah boleh juga bermakna kiub.
"Sebagai hadiah yang disampaikan ke Kaabah." (Surah al-Maidah 5: 95)


Al-Bait al-Haram
Rumah yang dihormati dan diharamkan membunuh, berburu dan menebang pokok.
"Allah menjadikan Kaabah, rumah yang mulia itu, sebagai tempat tumpuan manusia (untuk menjalankan ibadat dan hal-hal hidup)." (Surah al-Maidah 5: 97)


Al-Bait al-Mubarak
"Sesungguhnya rumnah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia (beribadat kepada Tuhannya) ialah Baitullah yang di Makkah yang berkat dan (dijadikan) petunjuk hidayah bagi umat manusia." (Surah Ali 'Imran 3: 96)


Baitullah
"Dan Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail (dengan berfirman ): 'Bersihkanlah Rumahku (Kaabah dan Masjid al-Haram dari segala perkara yang dilarang) untuk orang yang bertawaf, dan orang yangberiktikaf (yang tinggal padanya), dan orang-orang yang rukuk dan sujud.'" (Surah al-Baqarah 2: 125)


Al-Bait al-Atiq
Bermakna paling awal dan lama. Ia juga bermakna bebas dan merdeka dari dosa dan azab. Kedua-dua makna boleh diterima.
"Kemudian hendaklah mereka membersihkan dirinya dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazarnya, dan hendaklah mereka tawaf akan Baitullah (Kaabah) yang tua sejarahnya itu." (Surah al-Hajj 22: 29)


Al-Qiblah al-Mardhiyyah
"Kerap kali Kami melihat engkau (wahai Muhammad), berulang-ulang menengadah ke langit, maka Kami benarkan engkau berpaling mengadap kiblat yang engkau sukai." (Surah al-Baqarah 2: 144)

Bakkah
"Sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia (beribadat kepada Tuhannya) ialah Baitullah yang di Makkah yang berkat dan (dijadikan) petunjuk hidayah bagi umat manusia." (Surah Ali 'Imran 3: 96)

~ Sumber: Solusi

No comments: