Thursday, April 30, 2009

Kenapa Islam mengharamkan babi? (Part 3)

HUKUM SYARAK

Orang Islam mentaati perintah dan hukum-hukum Allah melebihi nasihat yang diberikan oleh pakar perubatan. Firman Allah dalam Al-Quran:

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepadaNya saja menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allag Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Surah An Nahl, ayat 114-115)

Ayat di atas adalah perintah dari Pencipta Alam yang menetapkan segala peraturan. Seluruh umat Islam wajib mematuhinya. Inilah jawapan paling ringkas dan mudah kepada mereka yang biasanya bertanya kenapa Islam mengharamkan babi kepada penganutnya.

Bagaimanapun, tidak berdosa jika seseorang Islam yang kebuluran atau kerana darurat memakan daging babi dalam usaha menyelamatkan nyawanya. Tetapi jika seseorang Islam dengan sengaja mencampakkan harga dirinya dengan sesuka hati memakan babi, dirinya menjadi sungguh tidak berharga kerana tidak mempunyai pegangan. Dia menjadi seorang yang tidak tahu malu dan berdosa sebagai seorang Islam di mata orang lain – termasuk di kalangan bukan Islam.

Firman Allah swt dalam Al-Quran:

“Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (iaitu) Al-Quran yang serupa (mutu aya-ayatnya) lagi berulang-ulang, gementar kerananya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka sewaktu mengingati Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikendakiNya. Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya.

Maka apakah orang-orang yang menoleh dengan mukanya menghidari azab yang buruk pada hari kiamat (sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab)? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim. “Rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan”.

Orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (Rasul-rasul), maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka.

Maka Allah merasakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia. Dan sesungguhnya azab pada hari akhirat lebih besar kalau mereka mengetahui” (Surah Az Zumar, ayat 23-26)

* Sumber: PANDUAN Persatuan Pengguna Pulau Pinang (HALAL HARAM)
* Semoga kita terhindar daripada mengambil barang syubhah & tidak berkat..

No comments: