Tuesday, April 13, 2010

~KUNCI SYURGA MUSLIMAH~


Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Syurga adalah idaman dan harapan setiap orang beriman, ia adalah akhir perjalanan bagi semua orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu waTa'ala dengan menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya.

Untuk menggapai syurga, maka pentingnya seseorang untuk mengetahui kunci yang dengannya dia dapat membuka pintu syurga dan masuk ke dalamnya.

Dalam hal ini, Rasulullah shallallaahu 'alaih wasallam pernah menyebutkan kunci syurga yang khusus disediakan untuk para wanita yang kebanyakan kelak menjadi penghuni neraka sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh baginda juga. Dengan meraih kunci ini, nescaya dia tidak termasuk ke dalam golongan para wanita penghuni neraka.

Rasulullah shallallaahu 'alaih wasallam telah merangkum kunci syurga muslimah dalam empat perkara, dari Abdurrahman bin Auf berkata, Rasulullah shallallaahu 'alaih wasallam bersabda, "Jika seorang wanita menjaga solat lima waktu, berpuasa pada bulannya, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, nescaya dia masuk syurga dari pintu mana saja yang dia inginkan." (HR. Ahmad nombor 1661, hadits hasan lighairihi).

Satu hal yang terpetik dari sabda Nabi shallallaahu 'alaih wasallam di atas adalah bahwa baginda hanya menyebutkan perkara-perkara yang masuk ke dalam jangkauan seorang muslimah, di mana seorang muslimah mampu melaksanakannya tanpa bergantung kepada orang lain atau bergantung kepada suaminya, di sini Rasulullah shallallaahu 'alaih wasallam tidak menyentuh, misalnya, haji, kerana pelaksanaan ibadah ini oleh seorang muslimah bergantung kepada suatu perkara yang mungkin tidak dimilikinya, seperti tersedianya bekal haji atau tersedianya mahram, di sini Rasulullah shallallaahu 'alaih wasallam juga tidak menyentuh hal berkaitan zakat, kerana perkaranya kembali kepada kepemilikan harta dan pada umumnya ia berada di tangan kaum laki-laki, kerana harta adalah hasil bekerja dan yang bekerja pada dasarnya adalah kaum laki-laki.


Kunci pertama, menjaga solat lima waktu

Solat adalah ibadah teragung, hadir setelah ikrar dua kalimat syahadat, satu-satunya ibadah yang tidak menerima alasan 'tidak mampu', wajib dikerjakan dalam keadaan apa pun selama hayat masih dikandung badan dan akal masih bekerja dengan baik, pembatas antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan, tidak hairan jika suatu ibadah dengan kedudukan seperti ini merupakan salah satu kunci syurga.

Jika menjaga solat adalah kunci syurga, maka sebaliknya menyia-nyiakannya adalah gerbang neraka, ketika para pendosa dicampakkan ke dalam neraka, mereka ditanya, apa yang membuat kalian tersungkur ke dalam neraka? Mereka menyebutkan rentetan dosa-dosa yang diawali dengan meninggalkan solat. Allah Subhanahu waTa'ala berfirman, artinya, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?' Mereka menjawab, 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat." (QS.al-Muddatstsir: 42-43).

Perkara menyia-nyiakan solat tidak jarang terjadi pada kaum muslimin secara umum dan kaum muslimat secara khusus, banyak alasan dan hal yang membuat mereka terjerumus ke dalam perbuatan tidak terpuji ini, di antara mereka ada yang menyia-nyiakan solat kerana malas dan meremehkan, di antara mereka ada yang alpa oleh kesibukan hidup, sibuk bekerja, sibuk memasak, sibuk menguruskan rumah tangga, sibuk menguruskan anak-anak dan suami, sibuk dengan kegiatan-kegiatan lainnya sehingga ibadah solat terbengkalai, padahal ibadah solat tidak menerima alasan apa pun yang membuatnya terabai, dan Allah Subhanahu waTa'ala telah memperingatkan kaum muslimin agar tidak leka oleh dunia dari mengingatNya, termasuk mengingatNya melalui ibadah solat.

Firman Allah Subhanahu waTa'ala, artinya, "Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi." (QS. al-Munafiqun: 9).

Menjaga solat lima waktu mencakupi menjaga waktunya dalam erti melaksanakannya tepat pada waktu, tidak menundanya dan mengulur-ulur waktunya sampai waktunya hampir habis, atau bahkan membiarkannya habis, ini adalah solat orang-orang munafik, dan seorang muslimah tidak patut bermental munafik dalam ibadah solat.
Menjaga solat mencakupi menjaga syarat-syarat dan rukun-rukunnya di mana solat tidak sah tanpanya, menjaga wajib-wajib dan sunnah-sunnahnya yang merupakan penyempurnaan bagi ibadah solat, semua ini menuntut seorang muslimah untuk belajar dan membekali diri dengan ilmu yang shahih tentang solat. Tanpa ilmu yang shahih tidak akan wujud untuk menjaga solat.
Kunci kedua, berpuasa di bulannya

Puasa di bulan Ramadhan adalah salah satu kunci syurga, lebih dari itu di syurga tersedia sebuah pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa yang dikenal dengan 'ar-Rayyan', pintu masuk para shaimin secara khusus, jika mereka telah masuk, maka ia akan ditutup.

Di samping berpuasa sebagai kunci syurga, ia juga merupakan perisai dan pelindung dari neraka, Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam menyatakan, ash-shaumu junnah, puasa adalah perisai atau pelindung, yakni dari api neraka.

Kerana puasa merupakan salah satu kunci syurga sekaligus pelindung dari neraka maka seorang muslimah harus menjaganya, dalam arti melaksanakannya dengan baik, memperhatikan syarat, rukun dan sebab yang membatalkan puasa, kerana tanpanya dia tidak mungkin berpuasa dengan baik.

Seorang muslimah juga harus memperhatikan perkara qadha puasa Ramadhan di hari-hari lain jika dia mendapatkan halangan pada bulan Ramadhan sehingga tidak mungkin berpuasa secara penuh, jangan sampai Ramadhan berikut hadir sementara dia belum melunasi hutang puasanya, perkara mengqadha puasa di hari lain ini sering terlupa atau terabai, kerana kesibukan hidup, padahal ia adalah hutang yang jika tidak dilaksanakan maka seorang muslimah tidak boleh dikatakan telah berpuasa di bulannya, selanjutnya dia gagal meraih kunci kedua dari kunci-kunci masuk syurga, dari sini bersikap hati-hati dengan menyegerakan qadha adalah sikap bijak, kerana menundakan mengqadhakan puasa akan memberi kesan yang sukar dikemudian hari nanti.Kunci ketiga, menjaga kehormatan

Syurga hanya boleh diraih dengan kesolehan, hanya wanita solehah yang akan masuk syurga, solehnya seorang wanita dibuktikan dengan beberapa sifat dan akhlak, salah satunya dan yang terpenting adalah menjaga kehormatan diri. Allah Subhanahu waTa'ala berfirman, ertinya, "Wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada kerana Allah telah memelihara (mereka)." (QS. an-Nisa`: 34).

Ayat ini menetapkan bahwa memelihara diri merupakan wujud dari ketaatan seorang wanita solehah kepada Allah kemudian kepada suaminya.

Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik wanita adalah wanita yang jika kamu melihat kepadanya, maka kamu berbahagia, jika kamu memerintahkannya maka dia mentaatimu, jika kamu bersumpah atasnya maka dia memenuhinya dan jika kamu meninggalkannya, maka dia menjagamu pada diri dan hartamu." (HR. an-Nasa`i)

Menjaga kehormatan bererti membentengi diri dari perkara-perkara yang mencoteng dan merusak kehormatan, yang menodai dan menggugurkan kemuliaan, dengan tetap bersikap dan bertingkah laku dalam batasan syariat yang suci lagi luhur.

Menjaga kehormatan di zaman di mana ajakan dan propaganda kepada kerosakan dan perbuatan keji semakin meningkat dan menguat, seruan dan arus serangan yang ditujukan kepada wanita-wanita muslimah dengan agenda dan maksud tersembunyi semakin membimbangkan, menjaga kehormatan di zaman seperti ini terasa demikian sulit dan berat, para penyeru dan para jurkam kerosakan membidik wanita muslimah sebagai sasaran, mereka memakai dan menggunakan cara-cara yang melenakan dan menggiurkan dengan nama kemajuan, modernisasi, pembudayaan, pementasan, pembebasan dan lainnya, zhahiruhu fihi ar-Rahmah, “wa bathinuhu ya`ti min qibalihi al-adzab - racun di balik kelembutan ular berbisa.”

Dari sini maka seorang wanita muslimah harus jeli dan cermat sehingga dia tidak termakan oleh rayuan gombal para serigala yang berbulu domba, hendaknya seorang muslimah tetap berpegang kepada aturan-aturan dan rambu-rambu Islam yang luhur lagi suci kerana di sanalah terkandung kebersihan dan kesucian diri, hendaknya seorang muslimah menimbang dan mengukur setiap seruan dan ajakan dengan timbangan dan ukuran syar'i yang baku dan menyeluruh, hal ini agar dia selamat dan tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang merosak kemuliaan dan kehormatannya.Kunci keempat, mentaati suami

Mentaati suami merupakan medan besar dan luas bagi seorang muslimah, ia merupakan ladang ibadah bagi seorang muslimah yang sesungguhnya setelah penghambaannya kepada Rabbnya.

(Oleh: Ust. Izzudin Karimi, Lc)
Sumber: Disarikan dari berbagai sumber.

~ Dipetik dari facebook dan diolah sedikit untuk bahasa yang mudah difahami

No comments: